Reprezinta documentul de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in numerar, efectuate prin casieria unitatii pe baza actelor justificative; conform inregistrarilor cuprinse se stabileste la sfarsitul fiecarei zile soldul de casa.

Conform normelor contabile in vigoare se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de casierul unitatii sau de alta persoana imputernicita. Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este urmatorul:

  • denumirea unitatii;
  • denumirea si data (ziua, luna, anul) intocmirii formularului;
  • numarul curent; numarul actului de casa; numarul anexelor; explicatii; incasari; plati;
  • report/sold ziua precedenta;
  • semnaturi: casier si compartiment financiar-contabil.

Exista anumite plafoane la tranzactiile cu numerar pe care ar fi bine sa le respecti pentru a evita amenzi costisitoare. Recomandam sa discuti cu contabilul firmei tale pentru mai multe informatii.

In SmartBill, Registrul casa este impartit in 2 sectiuni:

  • Vizualizare registru casa – sectiunea in care vizualizezi toate operatiunile adaugate (automat sau manual) in registrul de casa si soldul zilnic. De aici poti exporta registrul de casa pentru inregistrarea sa in contabilitate;
  • Operatiuni casa – cuprinde operatiunile inregistrate in registrul de casa in ordine cronologica, fara a afisa soldul pe fiecare zi.
Ai găsit răspunsul căutat?