Potrivit OMFP nr. 2861/2009, inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta tuturor elementelor respective, cantitativ-valoric sau numai valoric, dupa caz, la data la care aceasta se efectueaza.

Inventarierea are ca scop principal stabilirea situatiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii ale fiecarei entitati, precum si a bunurilor si valorilor detinute cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice, in vederea intocmirii situatiilor financiare anuale care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare si a performantei entitatii pentru respectivul exercitiu financiar.

In SmartBill, ai posibilitatea de a efectua un inventar selectand perioada de inventariere (aceasta este implicit aleasa pentru o saptamana , dar se poate modifica); numerotarea acestuia se face in mod automat, dar se poate modifica. Poti face inventarierea pe o singura gestiune (se pot selecta toate produsele), pe mai multe gestiuni sau doar pe cateva produse selectate prin adaugarea lor in lista de inventar.

Ai găsit răspunsul căutat?