Pentru retururile la furnizor, urmareste coloana Intrari, atat pentru Cantitati, cat si pentru Valori, daca produsele de pe acest document au fost completate cu valoare negativa.

Ai găsit răspunsul căutat?