Este pretul de vanzare care include TVA. Pretul se propune automat, in functie de vanzarile precedente. Poti verifica / edita aceste preturi in Nomenclatoare/ Lista de preturi. Mai multe detalii despre Lista de preturi, aici.
Modificarea pretului de vanzare pe bonul fiscal
pentru un produs dintr-o gestiune gobal-valorica genereaza automat modificare de pret pentru stocul produsului si implicit se genereaza si Procesul verbal de modificare de preturi.

Ai găsit răspunsul căutat?