Facturile se pot emite in valuta, insa este bine sa stii ca:

  • In scopuri de control, organele fiscale competente pot solicita traducerea in limba romana, in anumite situatii sau pentru anumite persoane impozabile, a facturilor emise pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru care locul livrarii, respectiv prestatarii se considera a fi in Romania, precum si a facturilor primite de persoane impozabile stabilite in Romania;
  • La solicitarea organelor de inspectie fiscala trebuie asigurata traducerea in limba romana a facturilor primite/emise;
  • Sumele indicate pe factura se pot exprima in orice moneda cu conditia ca valoarea TVA colectata sau de regularizat sa fie exprimata in RON. In situatia in care valoarea taxei colectate este exprimata intr-o alta moneda, aceasta va fi convertita in RON utilizand ultimul curs de schimb comunicat de BNR sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrala Europeana ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectueaza decontarile;
  • Regula generala este ca decontarile se fac numai in RON intre parteneri rezidenti in Romania. Exista cateva exceptii in cazul: decontarilor din contracte de comert exterior, operatiuni derulate in porturi, transport international de marfuri si persoane etc.
Ai găsit răspunsul căutat?